Yüksek Lisans Tez ve Proje Çalışmalarınızda Destek Almak İçin Sipariş Formunu Gönderebilirsiniz.

Doktora Tezi Hazırlama

Doktora, ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir.
Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir.
* Uzun süredir çözümlenememiş sorunlara hiç denenmemiş yollar kullanarak orijinal çözümler sunma
* Alanda uygulaması yapılmamış bir teorinin uygulamasını yaparak geçerliğini test etme
* Herkes tarafından kabul görmüş bir teorinin zayıflıklarını keşfederek alanda tekrar sorgulanmasını sağlama
* Yeni ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme
* Çığır açacak bir keşifte bulunma
* Yeni bir alanın oluşmasına öncülük etme
* Gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenme
Tez konusuna karar verme
* Sürece yönelik etkili bir planlama/ zaman çizelgesi oluşturma
* Tez taslağının oluşturulması
* Yoğun araştırma ve okuma
* Zihni farklı düşünce ve yöntemlere açma
* Her aşamada eleştirel yaklaşım sergileme
* Sürece hakimiyet
* Dirayet gösterme/zorluklardan etkilenmeme

Read More

Yüksek Lisans Tez/Proje

Akademik alanda çalışma yapmak isteyenler için de tezli yüksek lisans önemli hale gelmiştir. Yüksek lisans çalışmaları belirli bir alanda uzmanlaşmak için yapılmaktadır. Tez, tartışmaya, iddiaya dayanmak suretiyle bir öneri, hipotez öne sürmektir. Yüksek lisans eğitiminde tezin amacı, öğrencinin araştırma yapma kabiliyetini kazanması ve bilim dünyasına katkı sağlamasıdır.

Tez hazırlanırken bilim dünyasına yenilik getirmek, yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yeni yorumlamalarda bulunmak gibi hususlara azami önem gösterilmelidir.

Tez yazımı üniversite öğrencileri için en sıkıntılı süreçlerden birisidir.
Lisans öğrencilerinin son sınıfta iken bitirme projesi olarak, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de ders aşamasını geçtikten sonra karşı karşıya kaldıkları ve çoğunlukla nasıl yapılacağı hususunda ayrıntılı bilgiye sahip olmadıkları bir durumdur. Her ne kadar tez yazım ve hazırlama süreci oldukça sıkıntılı bir süreç olsa da tez bittiğinde özgün, bilim dünyasına katkı sağlayan bir araştırmanın ortaya çıkması sonucundaki haz, bu zorlu süreçte yaşanan tüm sıkıntılara değecektir.

Read More

Tez Proje Hazırlama Merkezi

Tez, savunulan düşüncenin, kurulan hipotezlerin yardımıyla bir düşüncenin sistematik hale gelmiş şeklini ifade etmektedir.

Günümüzde tez yazımı, yükseköğretimde kademe ilerleme için kullanıldığı gibi, bilimsel sıfata sahip kişilerin araştırmalarını bir proje halinde sunmalarında da kullanılır.

Tez yazımı, özellikle bu alanda belli bir dereceye sahip olmayan kişiler ve ilk defa proje ortaya koyacak kişiler için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreci ifade eder.
Çünkü tez yazımı, başlı başına bir düşüncenin sistemli bir şekilde ifade edilmesi, savunulması ve temellendirilmesi sürecini içerir.

Tez yazacak kişi, düşüncesini sağlam temeller üzerine kuramıyorsa yahut düşünceyi ifade edecek ve destekleyecek doğru kaynaklara gidemiyor ve bu kaynakları kullanamıyorsa, bu süreç daha da sıkıntılı bir hal alacaktır.
Bu sürecin sıkıntılarını en aza indirmek ve bu süreci verimli bir şekilde değerlendirmek, tez yazımında savunulan düşünceyi doğru bir şekilde ifade etmek adına yapılacak en önemli iş, planlı bir şekilde çalışmaya başlamaktır.

Read More

Destek Operatörlerimiz 5/24 Hizmetinizde

İlginize Teşekkür Ediyoruz…

 

E-Mail : tezprojehazirlama@gmail.com

Not: Çalışmanız ile ilgili telefonda iletişim kurmadan önce lütfen detayları mail olarak bize ulaşmasını sağlayınız! ..