Category Archives: BLOG

Tez Proje Hazırlama ve  Literatür Taraması

            Tez Proje Hazırlama ve  Literatür Taraması: Bir akademik makale kaleme almadan önce ele alınacak konuyla ilgili geniş bir tarama yapmak gerekir. Literatür taraması genellikle araştırmaya geçmeden hızlıca yapılan bir aşama olsa da üzerinde durulması ve büyük bir titizlikle yapılması gerekir. Bu taramanın temel amacı yazılacak konuyla ilgili kaynakları belirlemek

Read More