Hizmet Sözleşmesi

TEZ PROJE HAZIRLAMA MERKEZİ İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.

Eğer herhangi bir Tez Proje Hazırlama Merkezi hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN TEZ PROJE HAZIRLAMA MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.

  1. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm hizmetler’in, bu hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. TARAFLAR

2.1. İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Tez Proje Hazırlama Merkezi ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

  1. TANIMLAR

3.1. SİTE: Tez Proje Hazırlama Merkezi adıyla https://tezprojehazirlama.com/ internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

3.2. MÜŞTERİ: https://tezprojehazirlama.com/ internet adresinde yer alan hizmet talebinde bulunmuş kişi.

  1. HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Çalışmanızla ilgili belirtmek istediğiniz notlar?” kısmında belirtmelidirler. Anlaşma sağlanıp çalışma başladıktan sonra Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne aittir.

4.2. Müşteriler, Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından gönderilen ara izlemeleri/revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne iletmelidir. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, Tez Proje Hazırlama Merkezi ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

4.3. Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7-15 iş günü içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7-15 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici Tez Proje Hazırlama Merkezi’dir.

4.4. Müşteri, çalışmayla ilgili kendisine gönderilen ara izleme/revizyon kısımlarını incelemeli ve kendisine iletilen çalışmaları danışmanın onayına mutlaka sunmalı danışmanın görüş öneri ve varsa eleştirilerini Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne geri dönüş yaparak iletmek zorundadır. Müşteri danışmanının onayını görüşlerini almadan Çalışmada yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

4.5. Tez Proje Hazırlama Merkezi, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili sonradan ekstra talep edilecek hizmetlerin ücretlendirilmesi Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

4.6. Tez Proje Hazırlama Merkezi, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

4.7. Her Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi web sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. Tez Proje Hazırlama Merkezi, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteriler, Tez Proje Hazırlama Merkezi internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. Tez Proje Hazırlama Merkezi sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar (kaza, ölüm, ciddi hastalık vb.) halinde hizmetin Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Hizmete hiç başlanılmamış ise ödenen miktarın tamamının iadesi sağlanır. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne aittir.

5.3. Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir, Müşteriye (çalışmasının büyük kısmı tamamlanmış ise) para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.

5.4. Müşteriler, Tez Proje Hazırlama Merkezi internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. Tez Proje Hazırlama Merkezi, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.

5.5. Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6. Müşteri, talep ettiği hizmetle ilgili süreç içerisinde anlaşılan kriterler ve kurallar çerçevesinde kendisine tamamlanmış olarak teslim edilmiş bir çalışmayı veya dokümanı kendi insiyatifinde kullanma hakkına sahiptir. Müşteri aldığı hizmet sonucunda teslim aldığı çalışmayı/dokümanı kendi dilediği gibi kullanma hakkına sahip olacağından nerede ve nasıl kullanacağı durumu Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin sorumluluğunda olmadığını beyan ve taahhüt eder.

Hazırlanan bir çalışmanın/dokümanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.

  1. TEZ PROJE HAZIRLAMA MERKEZİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek olumlu görülenleri kullanabilir.

6.2. Tez Proje Hazırlama Merkezi, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse Tez Proje Hazırlama Merkezi para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından belirlenir.

6.3. Tez Proje Hazırlama Merkezi internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde Tez Proje Hazırlama Merkezi internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Tez Proje Hazırlama Merkezi hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Tez Proje Hazırlama Merkezi internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için gerekli her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6.4. Tez Proje Hazırlama Merkezi, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.5. Tez Proje Hazırlama Merkezi, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6.6. Tez Proje Hazırlama Merkezi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6.7. Tez Proje Hazırlama Merkezi internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Tez Proje Hazırlama Merkezi, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

6.8. Çalışmanın danışman/öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda Tez Proje Hazırlama Merkezi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  1. HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

7.1 Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete Tez Proje Hazırlama Merkezi karar verir.

7.2 Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

7.3. Müşteriler ile iletişimde, Tez Proje Hazırlama Merkezi dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir.

7.4. Tez Proje Hazırlama Merkezi iyi bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, Tez Proje Hazırlama Merkezi düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

7.5. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme/revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından belirlenir.

7.6. Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir, bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır. Müşteri talep ettiği hizmet çalışmasını ileri bir tarihte tekrar devamının sağlanması için Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne erteleme gerekçesini bildirerek onay almak zorundadır.

7.7. Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.

7.8. Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, tarayıcı ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.

7.8.1. Tez Proje Hazırlama Merkezi, Müşterinin talep ettiği hizmet çalışmasını isteğine göre word ya da pdf formatında teslimini sağlayabilir.

7.9. Eğer Tez Proje Hazırlama Merkezi, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

7.10. Tez Proje Hazırlama Merkezi hizmetleri müşteri ile anlaşılan toplam ücretin kaporasınının (müşteriye e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir) ödenmesi teyiti ile çalışmaya start verir. Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.

7.11. Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir.

7.12. Yüksek gizlilik ilkeleri gereği, çalışmada görev alan uzmanın ile çalışmayı talep eden müşterinin kişisel bilgileri hiçbir suretle Tez Proje Hazırlama Merkezi dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Müşteri çalışmasının sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması için  uzmanın bölüm-branş-akademik düzeyi hakkında bilgilerini Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden talep edebilir.

7.13. Müşteriler, kendilerine Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından atanan uzmanlarla, sadece Tez Proje Hazırlama Merkezi onayı ile ve Tez Proje Hazırlama Merkezi sistemi içinde iletişim kurabilirler. Müşteriler, herhangi bir şekilde Tez Proje Hazırlama Merkezi denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından atanan uzmanla Tez Proje Hazırlama Merkezi sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece Tez Proje Hazırlama Merkezi onayı sonrasında ve Tez Proje Hazırlama Merkezi sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

7.14. Müşteriler, gizlilik ilkeleri gereği uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilmesi ve para iadesi Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin inisiyatifindedir. Tez Proje Hazırlama Merkezi uzmanı isterse iletişim bilgilerini müşteri ile paylaşabilir.

  1. ÜCRETLER ve ÖDEME

8.1. Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir.

8.2. Tez Proje Hazırlama Merkezi hizmetleri müşteri ile anlaşılan toplam ücretin kaporasınının (müşteriye e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir) ödenmesi teyiti ile çalışmaya start verir. Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir.

8.3 Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir.

8.4. Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler. Müşteri isteğine göre e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir.

8.5. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşterilerine bazı şartlarla (uzmanın; kaza, ölüm, ciddi hastalık, işten ayrılması vb gibi) sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin inisiyatifindedir.

8.6. Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, Tez Proje Hazırlama Merkezi sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda müşteriye ödediği paranın Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından belirlenen miktarı kendisine iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1.1. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşteriye talep ettiği hizmet ve çalışmasında copy paste (intihal) olmaması/yapılmaması konusunda yüksek hassasiyet göstermektedir. Gerek bilimsel etik kuralları gerekse hizmete ilişkin müşterinin paylaştığı yazım kılavuzu kurallarına ve yazım formatına Tez Proje Hazırlama Merkezi uymak zorundadır.

9.1.2. Müşteri talep ettiği çalışmasında üniversite/okul/kurum yani ilgili makamın kabul ettiği intihal oranını yüzdelik olarak Tez Proje Hazırlama Merkezi’ne bildirmek zorundadır. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşteriye  teslim ettiği çalışmada intihal oranı istenilenin üzerindeyse bunu düzeltmek ve düşürmek zorundadır.  Bu durumda müşteri herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

9.1.3. Müşteri teslim aldığı çalışmasına eklemeler yaparak intihal oranını yükseltmiş ise sorumluluk kendisine aittir bu durumda Tez Proje Hazırlama Merkezi sorumlu değildir. Müşteri kendi eklediği intihal olan kısımların düzeltilmesi ve oranın düşürülmesi için ücretini ödemek koşuluyla Tez Yazım Merkez’inden destek talep edebilir.

9.1.4. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşterilerin danışmanlık yada ücret bilgisi almak istediği ve buna istinaden gönderdiği dokümanlarını Tez Proje Hazırlama Merkezi hiçbir surette kullanamaz ve içerisinden faydalanamaz.

9.2. Müşteriler, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin web sitesi üzerinde telif haklarına tabi çalışmalarını izin almadan çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.2.1. Tez Proje Hazırlama Merkezi; Tez Proje Hazırlama Merkezi Hizmetleri, Tez Proje Hazırlama Merkezi bilgileri, Tez Proje Hazırlama Merkezi telif haklarına tabi çalışmaları, Tez Proje Hazırlama Merkezi ticari markaları, Tez Proje Hazırlama Merkezi ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.3. Sözleşme Değişiklikleri

9.3.1. Tez Proje Hazırlama Merkezi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.4. Mücbir Sebepler

9.4.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tez Proje Hazırlama Merkezi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tez Proje Hazırlama Merkezi’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve  Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

9.5.1. İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.5.2.  İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ……… Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6. Tez Proje Hazırlama Merkezi Kayıtlarının Geçerliliği

9.6.1. Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Tez Proje Hazırlama Merkezi’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Yürürlülük

9.7.1. İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9.8. Sözleşmenin Feshi

9.8.1. Tez Proje Hazırlama Merkezi, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle Tez Proje Hazırlama Merkezi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9.8.2. İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya Tez Proje Hazırlama Merkezi tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz “https://tezprojehazirlama.com/iletisim-bilgileri/”  Formunu doldurmayınız.