Lisans Bitirme Tezi Hazırlama

Lisans Bitirme Tezi Hazırlama

lisans öğrencileri için bitirme tezi hazırlama “lisans öğrencileri için”

Tez; bilimsel çalışma, öğretici metin türü olarak tanımlanabilen bir akademik yazım türüdür. Tez yazımı, Türkiye’de önlisans  ve lisans seviyesinden itibaren başlamaktadır. Başta lisans öğrencilerinin ilgili eğitim gördükleri alanda yetkinliklerini göstermek açısından sunmaları gereken bir çalışma olarak karşımıza çıkan lisans tezi dışında; alınan eğitimin seviyesine bağlı olarak lisansüstü tezleri, doktora tezleri gibi akademik tez türleri vardır.

Lisans öğrencilerinin tez yazımı; yani lisans tezi zorunluluğu öğrencinin bağlı bulunduğu kuruma bağlı olarak değişmekle birlikte, her kurum için zorunluluk taşımamaktadır. Fakat, diğer tez türleri, akademik seviye kaydetmek için zorunludur.

Tez yazım sürecinde ilk kez çalışma hazırlayacak lisans öğrencilerinden itibaren, birçok araştırmacının telaşa düştüğü ve bilimsel bir metni nasıl hazırlayacağı konusunda muammada kaldığı durumlar olabilmektedir. Bunun en önemli sebebi, lisans eğitiminden itibaren birçok okulda tez yazımı üzerine bir ders olmaması ve bu sürecin tamamen kendiliğinden işlemesindendir. Kendiliğinden gelişen bu süreçte araştırmaya başlayacak olan her öğrenciye bir tez danışmanı atanır ve süreçte en azından öğrencinin çalışmasını gözden geçirmesi beklenir.

Lisans Bitirme Tezi Hazırlama sürecindeki bir öğrenci:

–  Tez yazımına ilk defa başlayacak olan araştırmacılar için bu süreci kolay atlatmak adına şu şekilde bir yol izlenmelidir:Tez yazımı aşamasında ve öncesinde planlanarak ilerlenmeli ve her aşama  danışman hocanın gözetiminde olmalıdır.

–  Özellikle ilk kez tez hazırlayacak öğrenciler için, tezde kullanılacak yöntem adına yeri geldiğinde danışmandan fikir önerileri alınmalıdır.

– Tez yazımında kullanılan üsluba ve dile dikkat edilmeli, bilimsel bir çalışma hazırlandığı unutulmamalıdır.

Toparlamak gerekirse, tez yazım süreci aşamalı ve dikkat gerektiren bir dönemden oluşur. Tez yazımında ilk defa bulunacak araştırmacılar için gereken yardım çekinmeden alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, tez bir bilimsel metindir ve ilk defa hazırlayacak lisans öğrencileri için bir yeterlilik göstergesidir; gerektiğinde uzman yardımında ilerlemek başvurulması gereken bir yoldur.