Makale Hazırlama

Makale nasıl hazırlanmalı

 

Bilimsel bir makale nasıl olmalıdır, yazım aşamasından makalenin yayımlanma sürecine kadar neler yapılmalı, hangi yollar izlenmelidir? Tüm bu soruların yanıtlarını aşağıda kısaca vermeye çalışacağız.

İnsan, doğası gereği meraklı bir canlı olup sürekli bir şeyleri sorgular ve kendi kendine sorular sorarak yanıtlar bulmaya çalışır. Bunun sonucunda da araştırır. Yapmış olduğu araştırmalar sonucunda da çeşitli sonuçlara ulaşır. Bilim de insanların bu sorgulama ve araştırmaları neticesinde ortaya çıkmıştır.

Sonuçları ne kadar iyi olursa olsun bilimsel bir çalışma yayımlanana kadar tamamlanmış olarak kabul edilmez. Dolayısıyla yapılan bir bilimsel çalışmanın değer kazanabilmesi, bilim dünyasında kabul görmesi için yayımlanması gerekir. Yeni edinilen bilgiler ancak ve ancak bu şekilde geçerlilik kazanır ve bilim dünyasına geçer.

Makale yazımı son derece titizlik gerektiren bir iştir. Zira yazılan bu makale bilim dünyasında kendine yer bulmak için yazılmaktadır. Dolayısıyla her bir aşamasında azami özen gösterilmesi gerekir. Bu bağlamda da yapılan bilimsel bir çalışmadan elde edilen sonuçları bilim dünyasına sunmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak gerekir. Bu nedenle de konuyla ilgili yapılmış olan çalışmaların ayrıntılı bir şekilde taranması ve temin edilmesi gerekir. Bu şekilde sağlam bir altyapı elde edilir.

Makale Hazırlama

Bilimsel bir makale genel hatlarıyla özet (abstract), giriş (introduction), materyal ve yöntem (Material and Method), sonuçlar (results), tartışma (discussion) kısımlarından oluşmaktadır. Bununla birlikte makalenin gönderileceği dergiye göre bu başlıklar değişiklik arz edebilir.

Özet kısmında çalışmanın amacı, çalışmada kullanılan yöntem ve çalışmadan elde edilen sonuçlar kısaca verilir.

Giriş kısmında konuyla ilgili kısa bir literatür bilgisi verilir. Bu kısım 1-2 sayfa kadardır. Giriş bölümü okuyucuyu sıkmayacak şekilde olmalı, okuyucuyu uyandırmayı amaçlayacak şekilde yazılmalıdır. Bununla birlikte abartılı ve taklitçi bir yazımdan uzak durulmalıdır.

Materyal ve yöntem kısmında çalışmada kullanılan materyaller ve yöntemler ayrıntılı bir şekilde verilir.

Sonuçlar kısmında yapılan bilimsel çalışmadan elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Burada özellikle sayısal değerler varsa bunların yazımında çok dikkatli davranılmalıdır. Zira en ufak bir hata bilim dünyasına yanlış bilgi verilmesine yol açacaktır.

Tartışma kısmı makalenin en zor kısımlarının başında gelmektedir. Bu bölümde konuyla ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar ile kendi yaptığınız çalışmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Bu nedenle de geçmiş çalışmaların iyi bir şekilde taranmış olması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların iyi analiz edilmesi gerekir.

Çalışmanızdan elde edilen sonuçlar ile benzerlik ya da farklılık gösteren çalışmalar bu bölümde sunulur. Sonuçlar kısmında verilmeyen hiçbir sonuca tartışmada yer verilmemelidir. Tartışma kısmı gereğinden fazla uzatılmamalıdır.

Genel hatlarıyla yukarıdaki gibi bir içeriğe sahip olan makalelerin yazımında şekilsel olarak her derginin kendine has bir düzeni bulunmaktadır. Bu bağlamda makalenin gönderileceği dergilerin yazım kurallarına göre makale yazılır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yapılan bir çalışmanın bilimsel olarak değer kazanması, diğer bir ifadeyle ziyan olmaması için makaleye dönüştürmek ve bunu da yayınlamak gerekir. Aksi takdirde yapmış olduğunuz tüm emek boşuna gidecektir. Bu bağlamda makalenizi çalışmanızın alanıyla ilgili olan bir dergiye göndermelisiniz. Bununla birlikte bu alandaki en iyi derginin makalenizi yollayacağınız en uygun dergi olmayacağını da aklınızda tutun.

Zor ve sıkıntılı bir süreç gibi görünse de insanın yapmış olduğu bir çalışmasını bilim dünyasına sunması ve dolayısıyla da adını bilim dünyasına yazdırması son derece gurur vericidir. Dolayısıyla da iyi bir bilim adamı olmak için bol bol çalışma yapmak ve bunları da makaleler yazarak bilim dünyasına sunmak gerekir.