Tez Proje Düzenleme

tez hazırlama ve yazım merkezi

Tez Proje Düzenleme: Tez, savunulan düşüncenin, kurulan hipotezlerin yardımıyla bir düşüncenin sistematik hale gelmiş şeklini ifade etmektedir. Günümüzde tez yazımı, yükseköğretimde kademe ilerleme için kullanıldığı gibi, bilimsel sıfata sahip kişilerin araştırmalarını bir proje halinde sunmalarında da kullanılır.

Tez yazımı, özellikle bu alanda belli bir dereceye sahip olmayan kişiler ve ilk defa proje ortaya koyacak kişiler için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreci ifade eder. Çünkü tez yazımı, başlı başına bir düşüncenin sistemli bir şekilde ifade edilmesi, savunulması ve temellendirilmesi sürecini içerir. Tez yazacak kişi, düşüncesini sağlam temeller üzerine kuramıyorsa yahut düşünceyi ifade edecek ve destekleyecek doğru kaynaklara gidemiyor ve bu kaynakları kullanamıyorsa, bu süreç daha da sıkıntılı bir hal alacaktır. Bu sürecin sıkıntılarını en aza indirmek ve bu süreci verimli bir şekilde değerlendirmek, tez yazımında savunulan düşünceyi doğru bir şekilde ifade etmek adına yapılacak en önemli iş, planlı bir şekilde çalışmaya başlamaktır.

Tez yazımında planlı olmak en önemli husustur. Sürecin doğru işlemesi için izlenecek adımlar aylara, haftalara ve hatta yapılabiliyorsa günlere bölünmeli ve çalışmaya adım adım gidilmelidir. Öncelikle bir hipotez kurulmalı ve bu hipotezi destekleyecek, mantıki temellere dayandıracak kaynaklar tespit edilmelidir. Tez yazım sürecinin ilk aşamasını ifade eden bu kısım, özellikle savunulan düşüncenin doğru ve temelli olup olmadığını göstermektedir. Bir diğer aşamada doğru ve yerinde kaynakların kullanımı, sizinle aynı düşünceyi savunan kişilerin fikirlerinden destek almanızı sağlayacaktır. Bir düşünce ne denli kuvvetli ve tutarlı olursa olsun, başka düşüncelerle de desteklenmediği sürece inandırıcılığı oldukça az olacaktır.

Tez yazım sürecinde kaynaklar kadar önemli olan bir başka husus da tezde kullanılacak yöntemin tespit edilmesidir.  Tez yazımında özellikle düşüncenin ait olduğu alana (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri vb.) uygun olacak olan bilimsel yöntem tespit edilmeli ve kullanılmalıdır. Bu da tezin kendi içerisinde tutarlı olmasını sağlayacaktır. Her bilim alanının kendisine has inceleme yöntemleri vardır. Fen Bilimlerinin gözlemlenebilen ve denetlenebilen olayları için kullanılan birçok yöntem, Sosyal Bilimlerin daha teorik olan yapısında kullanılamayacaktır. Bu nedenle yöntem seçimi oldukça önemli bir süreçtir.

Tez yazımının önemli bir sürecinde de düşüncenin bilimsel bir dille ifade edilmesi gelir. Yazılan tezde, düşünce bilimsel olduğu kadar, kullanılan dil de bilimsel olmalıdır. Bu açıdan günlük konuşma dili başta olmak üzere, sanat metinlerine has diller de tez gibi önemli bir bilimsel çalışma da kullanılmamalıdır. Kelimelere özellikle dikkat edilmeli; yan anlam, mecaz anlam veya çok anlamlılık barındıran kelimeler bilimsel metnin içerisine sokulmamalı ve düşünce olabildiğince saf, yalın, arı bir üslupla dile getirilmelidir.

Sonuç olarak tez yazım süreci düşünceyi bulma, destekleme, kaynak tespit etme, hipotez kurma ve üslup kullanma gibi birçok yanıyla oldukça zahmetli ve değerli bir süreçtir. Ortaya konulan bilimsel eserin her türlü aşaması sistematik olarak düşünülmeli, planlanmalı ve adım adım işlemelidir. Gerek duyuluyorsa, bir danışmandan süreç hakkında bilgi alınmalı ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için gereken her türlü işlem kademeye konulmalıdır. Bilinmelidir ki, bilimsel çalışmalar ülkelerin kalkınması için oldukça önemlidir ve bu sebeple de her türlü bilimsel çalışmaya gereken özen ve itina verilmelidir.