Uzmanlık Tezi

Tez yazımıyla ilgili her üniversite yahut enstitünün kendine özgü yazım kuralları söz konusu olmakla birlikte genel olarak bilimsel bir araştırma yahut tez hazırlarken bazı hususlara herkesin dikkat etmesi gerekir. Aşağıda bu hususlara kısaca değinilmiştir:

Konunun Belirlenmesi: Tez konusunu belirlerken ilgili alanlarınızla ilgili konuyu seçmeye önem gösterin. Yine tez konusunu belirlerken çalışmayı düşündüğünüz konuyla ilgili literatür taramasını önceden yaparak bu konuda yeterli kaynağın olup olmadığının belirlenmesi oldukça faydalı olacaktır. Tez konusunun belirlenmesinde bir diğer önemli husus da konunun sınırlandırılmasıdır. Bir konunun tüm yönleriyle ele alınmasına ne zaman yeter ne de sabır. Bu bağlamda tez çalışmasını yürütecek olan danışmanınız ile birlikte çalışmayı düşündüğünüz konuyu belli bir çerçeveye sığdırmanız önem arz etmektedir.

Çalışma amacının belirlenmesi: Herhangi bir bilimsel araştırma ya da tez belli bir hedefe ulaşmak için yapılır. Bu bağlamda araştırmanın amacının belirlenmesi bu hedefe ulaşmada siz yol gösterecektir. “Bu çalışmayı neden yapıyorum?” sorusuna vermiş olduğunuz yanıt çalışmanızın amacıdır.

Konuyla ilgili kaynak taraması: Tez çalışmasında konunuzla ilgili olarak tarama yapmak ve bu taramalar neticesinde kaynak elde etmek tezin en önemli kısmı olarak düşünülebilir. Zira bilimsel araştırma ya da tezlerde asıl amaç bilim dünyasına katkı sağlamaktır. Bunun için de konunuzla ilgili olabildiğince fazla kaynağa ulaşmak daha fazla bilgi sahibi olmak açısından önemlidir. Tarama sonucunda elde edilen kaynaklardan genel bir bilgi elde edilmesinden sonra içerik oluşturmak yapacağınız çalışmayı yönlendirmede size büyük kolaylık sağlayacaktır. Tezinize başlamak için dikkat etmeniz gereken önemli hususlardan birisi de tezinizi kaç bölümde ele alacağınız ve hangi bölümde hangi konulara yer vereceğinizdir. Çalışmanızı bu şekilde sistematize etmek tezinizin omurgasını oluşturacak ve dolayısıyla da daha sonrasında ne yapacağınızı açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu bağlamda kaynak taraması yol göstericidir.