yazım kurallarına göre tez hazırlama

            Tez yazarken konu belirlenmesi ve kaynak taranması için belli kurallar olduğu gibi, yazım ve formatın da belli kuralları vardır. İçerik ve format ile ilgili kurallar tez yazım kılavuzu tarafından belirtilmektedir. Tez yazımında genel geçer kurallar olduğu gibi her üniversitenin farklı bir kılavuzu bulunmakta ve o kurumda tez hazırlayan araştırmacıların bu kurallara riayet etmesi istenmektedir. Tez için kullanılan araştırma yöntemlerinden, noktalama işaretlerinin kullanımına kadar tez yazım kılavuzunda belirtilmektedir. Araştırma yapılırken, yüksek lisans, doktora veya bitirme tezi hazırlanırken tez yazım kılavuzunun mutlaka el altında bulundurulması gerekir. Aksi takdirde iyi bir araştırma yapılmış olsa dâhi tezin kabul edilmesi zorlaşacaktır.

yazım kurallarına göre tez hazırlama:

            Tez kuralları her eğitim kurumunda değişiklik göstereceği gibi, bir eğitim kurumu içerisindeki farklı fakülte ve enstitülerde de değişiklik gösterebilir. Bu durum gayet normaldir çünkü her bilimin farklı bir disiplini ve kaynakları bulunmaktadır bu yüzden kaynak belirtirken branşa uygun bir şekilde yapılması gerekir. Tez yazım kılavuzu genel olarak araştırma yönteminden çok format ile ilgilenir. Dipnotların nasıl hazırlanacağı, kaynakların nasıl bir yöntemle belirtileceği gibi yönergeler içermektedir. Yazım esnasında kullanılacak yazı biçimi, boyutu, sayfa numaralandırma tekniği, sayfa kenarları arasında bırakılacak boşluk ölçüleri gibi formata dair konular tez yazım kılavuzunda yer almaktadır. Tez yazım kılavuzunu incelemek, araştırma yapılırken bir plan oluşturulması için son derece önemlidir.

            Tez yazım kılavuzunun temel amacı araştırmalar için belli bir standart oluşturmak ve veritabanına eklenecek tezlerin bu standart dâhilinde oluşmasını sağlamaktır. Tez yazım kılavuzu dâhilindeki kurallar zaman içerisinde değiştirilebilmektedir, bu yüzden üniversitelerin veya fakültelerin yayınladığı tez yazım kılavuzlarını düzenli olarak takip etmek gerekir. Bu kılavuzlara YÖK’ün sitesinden arama yapılarak ulaşılabileceği gibi üniversiteler de bu kılavuzlara internet sayfaları üzerinde yer vermektedirler. Kılavuzun genel olarak formatla ilgili yönergeler içerdiğini de unutmamak gerekir. Çünkü bilimsel araştırma metotları bağlı olunan eğitim kurumlarından çok araştırılacak konulara ve bu konuların bağlı olduğu branşlara göre belirlenmektedir. Tez yazım kılavuzları içindekiler bölümünün oluşturulmasından tez içindeki bölümlerin belirtilmesine kadar formata dair yönergeler içermektedir.